Jaarrekening opstellen

Na afloop van het jaar zullen wij voor u een jaarrekening opstellen. Dit document geeft een overzicht van het resultaat en geeft een moment weer waarin alle waarden tot uitdrukking komen. De jaarrekening opstellen doen we aan de hand van de cijfers uit de boekhouding en bestaat uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting.

Niet in alle gevallen is een jaarrekening opstellen noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij kleine ondernemingen, ZZP’ers, kan veelal worden volstaan met een winstaangifte, als bijlage bij de verplichte jaarlijkse aangifte. Als de bank of een investeerder, een maat of vennoot een jaarrekening eist, dan kan op om die reden een jaarrekening opstellen verplicht zijn.

BV’s en Coöperaties zijn verplicht elk jaar een jaarrekening te laten opstellen en te deponeren bij van de Kamer van Koophandel.

Werkwijze jaarrekening opstellen

Als de boekhouding bij ons op kantoor aanwezig is, kunnen we na afloop van het jaar de jaarrekening opstellen. Wij vullen dan de boekhouding waar nodig nog aan met de afschrijvingen, vervoerskosten, privé gebruik, te ontvangen of te betalen zaken per balansdatum, personeelslasten etc. Alles wordt gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Mogelijk zijn er nog vragen over bepaalde posten, die we dan met u doornemen. We zullen doorvragen als we vermoeden dat er nog extra kosten op te voeren zijn, u zult geen aftrekpost vergeten!

Als u zelf de boekhouding heeft bijgehouden, vragen we u om de boekhouding en de bijbehorende mappen bij ons in te leveren na afloop van het jaar. We zullen dan de boekhouding goed doornemen om tot een zelfde volledig en juist resultaat te komen, waar nodig zullen aanvullingen of correcties komen op de opbrengsten en kosten en/of Omzetbelasting.

Ingeval je ondernemer bent voor de Omzetbelasting zullen we in alle gevallen controleren of de aangiften Omzetbelasting (BTW)juist zijn ingediend en maken een berekening over het gehele jaar. Waar nodig wordt een suppletie (aanvulling) op de Omzetbelasting ingediend door ons kantoor.
Als de jaarrekening is opgesteld wordt deze vervolgens elektronisch geëxporteerd naar de aangifte software, waar zij nodig is voor het bepalen van het belastbaar resultaat in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Wilt u dat iemand anders de aangifte verzorgt, dan ontvangt u van ons de jaarrekening per post, of naar keuze digitaal (PDF).

Wilt u meer informatie over hoe we te werk gaan als we de jaarrekening opstellen, of heeft u vragen over een van onze andere werkzaamheden? Neemt u dan contact met ons op en vraag naar Ingrid van den Berg, telefoon 0313-422795 of mail naar ingrid@vandenbergadministraties.nl. Ons werkgebied strekt zich uit van Dieren en Arnhem tot Apeldoorn en Zutphen. U kunt ook het contactformulier invullen.