Uitbesteden salarisadministratie

U wilt uw personeel op tijd en correct uitbetalen. Continuïteit en kwaliteit zijn daarom van groot belang voor een goede salarisadministratie. De salarisadministratie uitbesteden is vanwege de alsmaar veranderende wet- en regelgeving dan ook sterk aan te bevelen. Het invoeren van de werkkostenregeling, een subsidieregeling of de inhoudingen die op het loon dienen plaats te vinden, allen zijn onderdelen van de salarisadministratie. Indien er een pensioenregeling van toepassing is, dient de regeling op de juiste wijze te worden verwerkt in de salarisadministratie. Wij nemen u deze zorg graag uit handen als u de salarisadministratie aan ons uitbesteedt:

Wij melden u aan als werkgever en u geeft de relevante informatie van de werknemers aan ons door. Denk hierbij aan het arbeidscontract, een kopie van het ID bewijs, adres, bankrekening van de werknemer en wij zorgen dat alles in de salarisadministratie wordt verwerkt. Indien er een arbeidscontract moet worden opgemaakt, dan kunnen wij dit voor u verzorgen. Alle aspecten van het contract worden met u doorgesproken. Is er een cao van toepassing, dan zullen we controleren of er zaken ontbreken of mogelijk nog gewijzigd moeten worden.

Salarisadministratie uitbesteden bij Van den Berg

U ontvangt van ons maandelijks:

- De loonstroken van alle werknemers
– Het te betalen bedrag van de loonheffing voor de belastingdienst

U kunt het salaris op tijd uitbetalen en heeft tevreden werknemers. De loonaangiften worden door ons verzorgd, evenals de pensioenaangiften als er een pensioenregeling van toepassing is. U kunt op tijd de af te dragen bedragen overmaken aan de belastingdienst en/of pensioenverzekeraar.

Jaarlijks ontvangt u van ons:

- De jaaropgaven van de werknemers
– Een nieuwsbrief over alle relevante fiscale wijzigingen voor het komende jaar.

Naar keuze ontvangt u maandelijks of jaarlijks de journaalposten van de lonen. Deze journaalposten moeten worden verwerkt in de boekhouding. Indien wij voor u de jaarrekening opstellen, zullen we de journaalposten en de controle op de lonen voor u verwerken in uw boekhouding en zullen worden weergegeven in uw jaarrekening.

Ons motto is: Salarissen moeten juist, tijdig en volledig zijn. Tevreden werknemers zijn van onschatbare waarde voor uw onderneming!

Heeft u vragen over het onderwerp salarisadministratie uitbesteden, of heeft u vragen over één van onze andere werkzaamheden? Neemt u dan contact met ons op en vraag naar Ingrid van den Berg, telefoon 0313-422795 of mail naar ingrid@vandenbergadministraties.nl. Ons werkgebied strekt zich uit van Dieren en Arnhem tot Apeldoorn en Zutphen. U kunt ook het contactformulier invullen.