Onze manier van werken

Bij ons geldt: afspraak is afspraak. Wij leveren altijd binnen de afgesproken termijn. Wij informeren u over uw administratieve rechten en plichten. Daarbij geven wij graag advies over het opzetten en verbeteren van uw administratie. We denken actief mee bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden binnen uw bedrijf. Wat zeggen de cijfers? Hoe kan het rendement omhoog?

Vanzelfsprekend adviseren wij ook over fiscale zaken. Is er een geschil met de belastingdienst, dan zoeken we met u naar een oplossing voor alle partijen. Mocht er geen overeenstemming komen, dan gaan we de confrontatie niet uit de weg. Wij onderzoeken dan alle wettelijke mogelijkheden en gaan voor u in bezwaar of beroep tegen het omstreden besluit.

Kennis, ons bedrijfskapitaal

Met name in de belastingwetgeving zijn voortdurend veranderingen. Om u kundig te blijven adviseren en bijstaan, volgen wij alle veranderingen in die wetgeving en uitspraken van rechters op de voet. Regelmatige bijscholing is dan ook normaal personeelsbeleid bij ons op kantoor. Kennis is en blijft een belangrijk deel van ons bedrijfskapitaal.