Boekhouding uitbesteden

De boekhouding omvat allerlei gegevens over uw onderneming en vormt de basis van de belastingaangifte. De boekhouding dient volledig en betrouwbaar te zijn en bovendien eenvoudig te controleren door de inspectie van de belastingdienst. De boekhouding geeft een overzicht van het resultaat van uw inspanningen en een overzicht van de bezittingen en schulden. De boekhouding uitbesteden aan ons kantoor, heeft als voordeel dat we in één oogopslag kunnen zien hoe uw bedrijf er voor staat. Als dit wenselijk is, kunnen we direct met de juiste cijfers om tafel gaan en de nodige acties bespreken . Bijvoorbeeld kunnen we de voorlopige aanslag van de te betalen belasting aanpassen, of misschien uitgaven opvoeren of juist bezuinigen bespreken. U levert dan, afhankelijk van het aangifte tijdvak voor de Omzetbelasting, eenmaal per maand of eenmaal per kwartaal de papieren in:

In een map verzamelt u de verkoop- en inkoopfacturen, de bankafschriften en kassa bonnen. Wij boeken dan deze stukken in een boekhoudprogramma. Het voordeel hiervan is tevens dat we aan het eind van het jaar de basis al hebben voor het opstellen van de jaarrekening, die tevens nodig is voor het opmaken van de aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting.
U hebt de boekhouding uitbesteed en u kunt u bezig houden met waar het u om gaat: uw eigen onderneming.

Boekhouding zelf doen:

Afhankelijk van de omvang van uw boekhouding, kunt u besluiten om
– iemand in te huren die bij u op kantoor de boekhouding voert
– de boekhouding zelf bijhouden

Als u veel facturen heeft, is iemand op kantoor, die naast alle andere administratieve werkzaamheden tevens de boekhouding bijhoudt, een aanrader. Wij kunnen dan als achterwacht bij onduidelijkheden begeleiding geven, desgewenst komen we bij u op kantoor.

Heeft u een kleine boekhouding, dan is het goed te doen om het zelf bij te houden. Een en ander is uiteraard ook een beetje afhankelijk van uw eigen vaardigheden en voorkeuren. Dit kan in een boekhoudprogramma, maar ook bijvoorbeeld in Excel. Wij hebben hiervoor een simpele opzet gemaakt die hierbij te gebruiken is.

U wilt de boekhouding uitbesteden, u wilt de boekhouding zelf ter hand nemen, of u heeft vragen over een van onze andere werkzaamheden? Neemt u dan contact met ons op en vraag naar Ingrid van den Berg, telefoon 0313-422795 of mail naar ingrid@vandenbergadministraties.nl. Ons werkgebied strekt zich uit van Dieren en Arnhem tot Apeldoorn en Zutphen. U kunt ook het contactformulier invullen.