Belastingaangifte ondernemers

De belastingaangifte voor ondernemers is een steeds terugkerende verantwoordelijkheid die de nodige vakkennis vereist. De winst die u heeft behaald uit uw onderneming zal in uw aangifte inkomstenbelasting of aangifte Vennootschapsbelasting moeten worden aangegeven. Als u de juiste beslissingen op het gebied van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en Omzetbelasting neemt, kunt u aanzienlijke voordelen behalen. Wij streven er naar dat u en uw bedrijf zo min mogelijk belasting betalen. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn daarbij het uitgangspunt.

Omdat we niet alle aangiften vóór de uiterste inleverdatum afgerond kunnen hebben, vragen we in de meeste gevallen uitstel aan. Dit uitstel loopt pas af op 1 mei van het volgende jaar, waardoor we 16 maanden de tijd hebben om de aangiften in te dienen. Uiteraard hoeft u niet zo lang te wachten, als alle gegevens die nodig zijn voor de aangifte bij ons op kantoor zijn ingeleverd, dan zal de aangifte zo snel mogelijk ter hand worden genomen, desgewenst zonder uitstel binnen de gegeven tijd.

Aangifte Inkomstenbelasting

Bent u zelfstandig ondernemer, alleen of samen met anderen, dan dient u een winstaangifte in bij uw aangifte Inkomstenbelasting. De boekhouding, die als basis dient voor de winstaangifte, zal eerst worden uitgewerkt. Indien nodig, wordt eerst de jaarrekening opgesteld. Als ondernemer heb je onder voorwaarden recht op allerlei ondernemersfaciliteiten zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek (3jaar), MKB winstvrijstelling, investeringsaftrek en nog een aantal specifieke aftrekmogelijkheden in bijzondere situaties. Voor deze aftrekken is het van belang dat u aan bepaalde criteria voldoet. Wij vertellen u graag over de voorwaarden.

Aangifte Vennootschapsbelasting

Wordt de onderneming gedreven vanuit een BV of coöperatie, dan zal er een aangifte Vennootschapsbelasting gedaan moeten worden, na afloop van elk boekjaar. Ook hier dient de boekhouding als basis voor het opstellen van de jaarrekening. Als directeur groot aandeelhouder bent u nauw betrokken bij de onderneming, u ontvangt een salaris en indien de winst(reserves) het toelaten, kunt u aanspraak maken op een dividend uitkering. De ondernemers faciliteiten zoals die gelden bij de winstaangifte in de Inkomstenbelasting, zijn hier niet van toepassing. Wel zijn er allerlei mogelijkheden om de winst te verminderen. U kunt bijvoorbeeld een pensioen opbouwen binnen uw BV, de kosten van dit pensioen zijn aftrekbaar.

De speciale positie die u als aandeelhouder heeft, maakt dat een aantal zaken vooraf goed geregeld moeten zijn. Bijvoorbeeld indien u borg staat voor een lening van de BV, of als u zelf gelden van de BV heeft geleend. Wij zien er op toe dat de papieren van de BV en de aandeelhouder in orde zijn en de nodige overeenkomsten in het dossier aanwezig zijn. We vertellen u in een persoonlijk gesprek uitgebreid over onze werkwijze.

Aangifte Omzetbelasting

Over de omzet zal in de meeste situaties Omzetbelasting berekend en afgedragen moeten worden. Het normale tarief bedraagt op dit moment 21 %, het verlaagde tarief 6 %. Eenmaal per maand, kwartaal of jaar dient u de aangifte Omzetbelasting in. Welk tijdvak er voor u van toepassing is hoort u van de belastingdienst. Dagelijks ontvangen wij vragen van klanten over de Omzetbelasting.
– Over welk bedrag moet ik de belasting berekenen, tegen welk tarief?
– Welke omzetbelasting kan ik terugvragen en hoe moet de factuur er uit zien?
– Kom ik in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling, en zo ja, wat zijn de voorwaarden.
– Hoeveel moet ik berekenen over het privégebruik van mijn auto.
– Mag ik de BTW op consumpties terugvragen?

De aangifte Omzetbelasting kunt u

 

aan ons uitbesteden:

- U heeft er voor gekozen om de boekhouding uit te besteden aan ons kantoor. In dat geval zullen we deze regels omtrent de Omzetbelasting juist toepassen en u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Als er zaken zijn die aandacht verdienen, dan hoort u dat van ons. Wij dienen tijdig de aangifte in en u krijgt van ons een kopie van deze aangifte met het te betalen of terug te ontvangen bedrag.
– U verzorgt zelf uw boekhouding en vraagt ons de BTW aangifte in te dienen aan de hand van de door u aangeleverde gegevens. We lopen voor u de administratie door en geven aan waar er verbeteringen zijn door te voeren. Wij dienen tijdig de aangifte in en u krijgt van ons een kopie van deze aangifte met het te betalen of terug te ontvangen bedrag.

Zelf doen:

- U houdt de boekhouding zelf bij en doet zelf aangifte Omzetbelasting. We staan u bij met adviezen en zullen uw vragen beantwoorden. Naar keuze controleren we de Omzetbelasting voor u, nog voordat u de aangifte inzendt.

Ten allen tijde maken wij bij het opmaken van de winstaangifte en/of jaarrekening, een totaaloverzicht van de Omzetbelasting over een heel jaar. Als er teveel of juist te weinig is afgedragen, dienen we op voorgeschreven wijze een suppletie aangifte in. Ondernemers die slechts specifiek in de wet benoemde vrijgestelde prestaties leveren, hoeven geen Omzetbelasting te berekenen. De wet en regelgeving op het gebied van de Omzetbelasting is soms ingewikkeld en wijzigt voortdurend. Bezuinigingsronden van de overheid gaan zelden aan de Omzetbelasting